Poliisiammattikorkeakoulu


Suunnittelun ja seurannan asiakirjat


Poliisiammattikorkeakoulun tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin sekä suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden suunnittelu toteutetaan Poliisihallituksen vahvistamien ohjeiden mukaan. Tärkeimmät toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat ovat tulossopimus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Tulossopimukset
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009 
» 2008 

Eduskunnan päättämät talousarviot
Eduskunnan päättämät lisätalousarviot

Seurantatiedot

Toimintakertomukset
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008 
» 2007

Ministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Vuosikertomukset
» Esitteet-sivulla

Henkilöstötilinpäätös
 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Toiminta- ja taloussuunnitelma

» vuosille 2012 - 2016 (vahvistettu joulukuussa 2011)
» vuosille 2011 - 2015 (vahvistettu joulukuussa 2010)
» vuosille 2011 - 2014 (vahvistettu helmikuussa 2010)
» vuosille 2008 - 2012

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla
Arvioinnit

Muut

Poliisikoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2008 Poliisiammattikorkeakouluksi. Alla olevista linkeistä löydät lakkautettujen organisaatioiden suunnittelun ja seurannan asiakirjoja.

» Poliisikoulun asiakirjat 2006 - 2007 

» Poliisiammattikorkeakoulun asiakirjat 2006 - 2007

Muiden valtion virastojen virallisiin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin voi tutustua valtionhallinnon internetraportointipalvelussa Netrassa.

URL: http://www.polamk.fi/poliisioppilaitos/suomi/asiakirjat
© Poliisi, 2014